Prilej de bucurie
Carmen

Moşii şi strămoşii noştri
Se vor bucura,
Dacă pentru ei
Noi ne vom ruga.

În biserici se jertfeşte
Mielul cel mai Sfânt,
Iertare robilor săi
Zilnic aducând.

Cei adormiţi primesc
Daruri de iubire,
Când pentru ei rostim
Veşnica Pomenire.