Viață veșnică

Pe nedrept, pentru păcatele omenirii,
Pe cruce ai fost răstignit,
Dar, prin sfânta Ta jertfă
Moartea și Iadul ai biruit.

Noi, de ne vom osteni,
Și de păcate ne vom feri,
Viață nouă vom găsi,
Raiul îl vom dobândi.