Ştefan Cătălin POPA: Ce mult doresc

Ce mult doresc, să mă-ntâlnesc
Cu Domnul meu la El în ceruri,
Să fiu şi eu un sfânt ceresc
Al Domnului în veacuri.

Pământul mult ce mă apasă
Cu greu în spate eu îl duc,
Această clipă mă aşteaptă
Când ast pământ va fi-n adânc.

Dar astă clipă mult dorită
Ce sufletul-mi râvneşte
Cu osteneală grea aşteaptă
Cuvântul ce îl mântuieşte.

O, bun al meu suspin
Ce dorul mi-l alini,
O, lacrimă mângâietoare
De Domnul mă apropii.

Un timp n-am fost, n-am existat
Aici, pe-acest pământ plin de păcat.
O clipă am  fost, am existat
Creştin, ostaşul botezat!