Silvia MOIAN : Sfanta asteptare

O, sfântă aşteptare a nopţii minunate,
Când s-a născut în iesle Împăratul Slavei.
A coborât din ceruri în mila-i mare,
Să izbăvească lumea din pierzare.

În noaptea plină de mistere,
Privim cercetători ca magii, sus spre stele,
Simţim fiorul păcii divine şi al bucuriei.
Vine pe pământ Cel ce este din vecie.

Şi stăm în sfânta aşteptare,
Simţim în inimi dulcea Lui chemare,
Căci vine, vine cu iubire,
Să aducă pe pământ pace şi bunăvoire.

Se aud colindătorii vestind minunea mare,
Şi îngerii în ceruri cântă osanale,
Totul e cuprins de fiorul aşteptării minunat,
Căci se naşte din Fecioară Pruncul Împărat.