Silvia AVRAM: Patimas sau patimit

Orice om în a sa viață
Pe pămînt cât a trăit,
L-a încercat cumva ispita
Sau chiar el a ispitit.

Tulburat de a ta soartă,
Din orice nemulțumit,
Todeauna tinzi să crezi
Că doar tu ai pătimit.

Celuilalt de lîngă tine,
Îi atribui tot ce-i rău,
Tu ești cel mai pătimit,
Tu ești ispitit mereu.

El e cel ce te-nvrăjbește,
Tu nu ești un învrăjbit,
El gândește rău de tine,
Tu nicicînd nu ai gândit.

Judecând mereu pe altul,
Singur tu te-ai osîndit.
Care-i partea ta de vină
Pătimaș sau pătimit?