Silvia AVRAM : Făptura slabă

Zidit-a Domnul, din coasta primului zidit
Un chip gingaș, o altă viață, dar mai ușor de biruit.
Ea este mama întregului neam omenesc,
La sînul ei, bărbați puternici, gînguresc și cresc.

Prin ea păcatul și ispita a încolțit,
Dar tot prin ea, speranța și iubirea ne-a umbrit.
Făptură slabă, o Evă dragă,
O, Sarră stearpă, bătrînă mamă,

Din sînul tău, o Sfîntă Ană,
Din sînul vostru, o Fecioară.
Iar prin Fecioară, Dumnezeu
Ni l-a trimis pe Fiul Său.

În fața Tronului Tău, Doamne,
Toate făpturile sunt slabe,
În casa Ta,Tu îi inviți
Pe toți cei slabi și asupriți.

Noi toți suntem zidirea Ta,
Noi toți purtăm povara grea.
Tu, tuturor ne-ai arătat
Prin tot exemplul ce ne-ai dat,

Dintr-o femeie păcătoasă,
Să faci din ea o virtuoasă.
Iertarea Ta, iubirea Ta
A mîntuit-o și pe ea.

Iar șarpelui celui cumplit,
Fecioara capul i-a zdrobit.
Scăpînd tot neamul omenesc
De sub păcatul strămoșesc.

POEZIE dedicată tuturor Evelor pentru ziua de 8 Martie.