Silvia AVRAM : Dar spre Catedrala Neamului

Tu, neam frumos și aspru încercat
Ce ai un singur Domn, pe Dumnezeu
În timp ce parcă toate s-au schimbat
Tu ai purtat în suflet Crezul tău.

De la cîmpie pînă-n vîrf de munte
Stau mărturie sfîntă peste veacuri,
Prin văi ascunse și prin mîndre sate
Străvechi biserici, vechi cetăți și datini.

Timp, după timp, Cezarului i-ai dat
Dar n-ai uitat nicicînd de crezul tău
Biserici mîndre tu ai ridicat
Ofrande pentru bunul Dumnezeu.

Drept metereze-s turle de biserici
Străjeri sunt sfinții anume zugrăviți,
Și-n fața Crucii ce se-nalță către ceruri
Ne închinăm smeriți dar ocrotiți.

La temelia neamului stă scrisă
Credința noastră către Dumnezeu,
Căci mîntuirea ce ne-a fost promisă
O împărtășim cu toți prin Fiul Său.

Să ne unim în suflet și în gînd
Un dar, din darul nostru Domnului,
E timpul meu și-al tău pe-acest pămînt
Un dar spre Catedrala Neamului.

O Românie dragă, sfântă țară
Tu ești grădina Maicii Domnului,
Înalță ruga ta spre a Sa icoană
O rugă pentru Catedrala Mântuirii neamului.