Sfântul Ioan Botezătorul

+2

Cel mai mare dintre sfinți
Împlinește multe rugăminți.

Tatăl său, arhiereu sfințit
Veste de la Arhanghel a primit

Că soția lui la bătrânețe
Va naște prunc de aleasă frumusețe.

Întâi el nu a crezut
De aceea a rămas mut.

A început iar să vorbească
Când a spus “Ioan – pruncul meu să se numească!”

El a adus botezul pocăinței
Ai iertării, al căinței.

În Iordan a botezat
Pe Hristos cu adevărat.

Pe nedrept a fost osândit
De Irod, cel de desfrâu biruit.

Capul ce i s-a tăiat
De slavă e încununat.

La judecata de Apoi
Va mijloci pentru noi.

+2