Sfântă binecuvântare

+1

Postul este binecuvântare
Ne întărește în răbdare.

El aduce sănătate
Ne ferește de păcate.

Cine cu bunăvoire postește
Patimile biruiește.

Însoțit și de iertare
Postul – aduce alinare.

Postul este de folos
Când Îi slujim lui Hristos.

Să fie după rânduiala bisericească
Nu după voia lumească.

Cu credință de postim
Sufletul îl întârim

În nădejde și iubire
Pentru a noastră mântuire.

+1