Semnul Sfintei Cruci

+1

Cine pe Hristos cinstește
Jertfa Lui o prețuiește.
Semnul crucii el își face
În suflet primește pace.

Viața Lui se sfințește
În bine se-orânduiește.
Crucea noastră mult iubită
Și pe cer e zugrăvită.

Însuși împăratului Constantin
I se arătă crucea – semnul divin.
Din cer un glas el auzii:
”Cu-acest semn vei birui”.

Când trâmbița de Apoi va suna
Semnul fiului omului
Pe cer, triumfător
Se va arăta.

+1