Sandu TUDOR : Gând euharistic

O! Inimă străpunsă a Lumii,
grijanie-n pahar,
Simţire sfântă ruptă-n pâine
în dar cuminecar,
adu deşertăciunii noastre
gustul de peste fire,
să izbucnim din huma asta
secată de-mpietrire.