Razvan CLAUDIESCU: Rugaciunea mea

Aş vrea să dau un sfat
celor ce  au bunăvoinţa şi plăcerea
de a-mi citi gândurile aşternute:

atunci când aveţi necazuri mari
şi vă simţiţi sufletul încărcat şi greu,
rugaţi-vă la Domnul Dumnezeu
şi mergeţi la biserică să vă spovediţi,

pentru că este cel mai simplu
şi eficient mod de a redobândi speranţa,
de a căpăta puterea să treceţi mai departe.

Eu am trecut prin multe necazuri
şi chiar dacă am numai 21 ani,
am reuşit în timpul acesta scurt
să înţeleg o părticică din Tainele lui Dumnezeu,

Care lucrează neîncetat
pentru aducerea oamenilor pe calea cea bună,

prin ,,micile coincidente” pe care le trăim fiecare
în parte şi care de fapt sunt minuni
şi semne că Hristos ne iubeşte
şi vrea să ni se descopere dacă îl lăsăm.

Puterea Lui este nemărginită,
iar prin rugăciune sinceră şi golirea de sine,
Dumnezeu ne împlineşte cererile
care sunt spre folosul nostru.

Uitaţi o scurtă rugăciune,
scrisă de Sfântul Vasile cel Mare,
un imn al dragostei care mie îmi dă putere
atunci când îl citesc:

Iubite-voi Doamne, tăria mea,
Domnul este întărirea mea
Şi scăparea mea şi izbăvitorul meu
Dumnezeul meu, ajutorul meu
Şi voi nădăjdui spre Dânsul

Şi cornul mântuirii mele
şi sprijinitorul meu,
Lăudând voi chema pe Domnul
Şi de vrăjmaşii mei mă voi mântui.