Razvan CLAUDIESCU : Apocalipsa

Căci vremea este aproape.
Mărturisesc oricui aude cuvintele
prorociei din cartea aceasta că,
dacă va adauga cineva ceva la ele,
Dumnezeu îi va adăuga urgiile
scrise în cartea aceasta.
şi dacă scoate cineva ceva
din cuvintele cărţii acestei proorocii,
îi va scoate Dumnezeu partea lui
de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă,
scrise în cartea aceasta.