Radu BĂEŞ : Sfat împotriva Lui

Natura-nvolburată cu norii cununaţi
Şi tunete
muşcând din liniştea-nserării
Îi prinse pe-arhierei cu toţii adunaţi
În curtea lui Caiafa, gândind calea pierzării.

Erau acolo şi neînţelepţi bătrâni
Cu gândul lor întunecat şi aspru,
La sfat cu-arhiereii la inimă haini…
Pe cer murise şi cel din urmă astru.

Şi clipele se alungau nemângâiate,
Când întunericul din inimi a rodit,
Zilele Lui aspre erau, vai, numărate,
Nici timpul n-avea cum să fie stăvilit.

Drumul lui Iisus era de mult sortit:
De Paşti „
El se va da, să fie răstignit”.