Radu BĂEŞ : Vestirea Patimilor (III)

Era o zi cernită, cu norii destrămaţi,
Şi-un vânt buimac ce alerga spre mare,
Doar paşii lui Iisus, pe culme semănaţi,
Se auzeau de-atunci din ce în ce mai tare.

Ierusalimul l-a suit tot gânditor,
Chemându-şi lângă El toţi ucenicii;
Şi corbi se întreceau în croncănitul lor
Sădind în ucenici sămânţa fricii.

Pe înierbita cale vestitu-le-a-n cuvânt
Că Fiul Omului va fi batjocorit
Şi biciul va muşca din trupu-I sfânt
Cât va rămâne acolo, pe cruce, răstignit.

Dar vorba Lui mieroasă pe toţi îi consola:
Cu-adevărat, a treia zi, Iisus va învia.