Radu BĂEŞ : Vestirea Patimilor (I)

Era-ntr-o zi-nsorită în partea Cezareii
Când apăru Iisus de ucenici urmat,
El vru să ştie de-L recunosc iudeii
Şi nici nu se miră de ceea ce-a aflat:

Drept Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia
Sau unul din proroci El fu luat. Alţii nu-L ştiu.
Glasul lui Petru redat-a armonia:

Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu!”

Deodată norii negri s-au adunat grămadă
Şi fulgere nestinse s-au aciuit năuce,
Iisus ridică mâna ca ceilalţi să-L vadă,
Vestindu-le că El se va sfârşi pe cruce.

Din frică omenească vru Petru să-L oprească,
Iisus îşi urmă calea făr’ să se poticnească!