Radu BĂEŞ : Ţarina Sângelui

Bufniţe setoase cântau prin crengi uscate,
Iar vântul somnoros porni buimac prin sat,
Lăsară-arhiereii treburile toate
Şi adunau arginţii lui Iuda prin palat.

Treizeci de-arginţi, nici unul mai puţin
Voit-au arhiereii în genunchi a-i strânge
Şi iarăşi pumnul lacom de bănet fu plin,
Dar el avea de-acum amarnic preţ de sânge.

Şi-arginţii nu s-au mai întors în vistierie,
Nici n-au schimbat cu ei faţa altarului,
Ci au luat un loc pentru străini să fie
De-nmormântare. În Ţarina Olarului.

Dar numele ţarinei fu de atunci schimbat
În Ţarina Sângelui prin preţul ce l-au dat.