Radu BĂEŞ : Petru (II)

Iisus cobora dealul Măslinilor cu milă
Pentru gloata flămândă ce nu ştia de rugi,
Ai Lui fugit-au să-şi spele urma-n silă
Doar Petru îl urmă pierzându-se-ntre slugi.

Când sinedriul îl găsi pe Iisus vinovat,
Petru era-n curte, fără puteri, pierdut,
Acum întâia oară de El s-a lepădat
Apoi, ieşind pe poartă: „Eu nu L-am cunoscut!”

Păşi pe gânduri mute cu rana-n suflet mare,
Când auzi pe unii: „
Şi tu esti dintre ei!”,
Dar Petru blestema şi se jura mai tare
Că nu ştie pe nimeni şi nu a fost cu ei…

Cocoşul începuse un cântec lung şi rar,
Petru-şi aduse-aminte şi plânse cu amar.