Radu BĂEŞ : Pecetluirea mormântului

Din când în când mai pâlpâiau năstruşnice idei
Nestinse-n ziua-a doua de la răstignire,
Spre curtea lui Pilat mergeau arhierei
Temându-se că vorba lui Iisus nu-i amăgire.

Şi-n cuvinte aspre ei îi cerură-ndată
Să întărească paza mormântului ştiut,
Pilat nu
le-ascultă păsul, spunându-le: „Iată
Şi voi aveţi strajă, păziţi-L cum aţi vrut!”

Fără-un cuvânt în plus, înspre mormânt pornit-au
Cu sârg arhiereii pecetluindu-i piatra;
Paza-au întărit-o. Şi-un gând sălăşuit-au:
Va fi în stare Iisus să mute piatra?

Trufaşi, fără credinţă, cu gândul înnegrit,
Ei îşi puneau speranţe-n ce-au pecetluit!