Radu BĂEŞ : La Caiafa

Se înnegri văzduhul şi vântu-nnebunise
Lăsând orfane atâtea ramuri de măslin,
Înconjurat de gloată, Iisus în jos pornise
Spre curtea lui Caiafa, arhiereu hain.

S-au adunat acolo bătrâni şi cărturari
Chiar sinedriul tot cu vrerea lui hidoasă,
Ţeseau vorbe-ncâlcite cu glasurile tari
Şi căutau în van acuza mincinoasă.

Tăcerea lui Iisus mai tare-aprinse focul
Şi toţi Îl judecau făr’ de mărinimie,
Când El le spuse unde-I va fi locul,
Arhiereul izbucni: „
A spus o blasfemie!”

Cu toţii au ştiut neadevăr să poarte
Strigând mereu că „
vinovat este de moarte!”