Radu BĂEŞ : Iisus se arată ucenicilor

Nici nor, nici tunet nu cuteză s-apară,
Iar soarele-ncălzea ca niciodat’
mai tare,
Maria Magdalena şi cealaltă-aflară
Că-n Galileea sta-va Iisus în aşteptare.

Ele porniră-n grabă înspre ucenici
Ca să-i vestească negreşit.
Însă pe drum
Le-ntâmpină Iisus cu glas domol şi nici
O îndoială-n suflet nu mai aveau de-acum.

Ucenicii păreau că vorba-I I-au uitat
El spuse:
Pace vouă!”. Ei credeau că e duh
Apoi recunoscându-L I s-au închinat,
Iar El s-a înălţat deodată în văzduh.

De bucurie, în templu se rugau mereu
Lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu.