Radu BĂEŞ : Hristos a Înviat!

Zorii mângâiau flori albe-nmiresmate
Şi soarele privea mai vesel ca oricând,
Cutremur se porni pe deal şi în cetate,
Lângă mormântu-I înger pogorând.

Cu- nfăţişarea lui de-un alb ca tras la sorţi
El piatra de la uşa mormântului a dat,
De frica lui străjerii păreau că erau morţi,
Iar el înspre femei voios s-a îndreptat.

Cu glas de bucurie le spuse: Nu vă temeţi,
Că ştiu că pe Iisus cel răstignit îl căutaţi!”
El însă a-nviat, precum a zis.
Purcedeţi
Ca locul unde a fost Iisus să-l cercetaţi!”

Femeile-nţeles-au şi veste-n larg au dat:
Hristos a înviat!” Hristos a înviat!”