Post binecuvântat

Postul este binecuvântat
De al nostru Împărat.

Cine știe să postească
Limpede o să gândească.

Viața i se-orânduiește
Însuși lui Hristos slujește.

Prin post și prin rugăciune
Vom spori în fapte bune.

Cu credință noi luptăm:
De patimi ne-ndepărtăm.

Ne străduim să fim buni
Fără invidie sau minciuni.

Cu semenii iertători
Și mai binevoitori.

Încercăm să nu greșim
În muncă cinstiți să fim.

Pe nimeni să nu jignim
Și pe dușmani să iubim.

Să postim cu rânduială
Și cu dreaptă socoteală.

Tradiția Bisericii noastre să respectăm
De duhovnic s-ascultăm.

Postul nu e prea ușor
Dar Hristos ni-i ajutor.

Dacă smeriți vom posti
Multe dorințe, la vremea lor, se vor împlini.

Orice om poate să postească
Și prin rugăciune, cu Hristos să vorbească.

De El de ne-apropiem
Multe bucurii avem.

Dulcea viețuire

Apostolii sunt prietenii cei mai apropiați ai lui Hristos
Care ne sunt veșnic de folos.

În lume pe Hristos L-au urmat
Iar acum, în ceruri, se bucură cu El neîncetat.

Apostolii pe morți au înviat
Si mulți bolnavi au vindecat.

Ei sunt nenumărați
Următori ai lui Hristos neînfricați.

Lui Petru, cheile Împărăției Hristos Însuși i-a dat
Ca să ne dezlege de păcat.

Pavel – ritorul neobosit
Credința ortodoxă în lume a propovăduit.

Andrei, cel dintâi chemat
Cu credință L-a urmat.

Ioan, cu sufletul plin de iubire,
La-nsoțit pe Hristos chiar și la răstignire

Toma în credință s-a întărit
Când rănile cuielor lui Iisus a simțit.

Matia a fost ales lui Hristos slujitor
În locul lui Iuda cel trădător.

Pentru toți apostolii, Hristos este și va fi
Calea spre îndumnezeire și dulcea viețuire.

Creștin adevărat

Un creștin adevărat
Se ferește de păcat

Cu toți e-ngăduitor
Pentru semeni, de-ajutor

El se roagă ne-ncetat
Fiului de Împărat

Cu har sfânt să-l lumineze
Viața să i-o îndrepteze

Când la cină e chemat
Se duce neapărat

Sufletul și-l primenește
La preot se spovedește

Iar la Sfânta Liturghie
Este ca-n Împărăție

Lasă grija cea lumească
Vede Patria Cerească.

Învierea

A-nviat Hristos Iisus,
Fericire ne-a adus.

Cea mai mare bucurie
Pentru Tine-a fost, Marie!

La răstignirea nedreaptă
Ai simțit a sabiei durere

Dar acum te bucuri neîncetat
De-A Fiului Tău înviere

Luminează-ne cu Harul cel Sfânt
Pe noi, cei de pe Pământ

Crucea vieții cu râvnă s-o purtăm
La judecată, când ne Vei învia
Răspuns bun să aflăm.

Lupta bună

Lupta bună este grea,
Dar răsplată vom avea,
De rele ne va scăpa.

Niciun gest, sau gând smerit
Nu va fi nerăsplătit.

În cartea vieții se vor afla,
La Judecată ne vor ajuta.

Cine-ascultă de Hristos,
Are chipul sfânt, frumos,

O inimă iubitoare
Și lucrează cu răbdare,

Nu cârtește-n suferință
Și se roagă cu credință,

Este blând și iertător,
Pentru semeni de-ajutor.

Însă lupta cea mai grea
Este c-o patimă rea;

Chiar de cade se smerește
Și la luptă iar pornește,

Dar nu singur, ci-ajutat
De-un duhovnic luminat,

La care se spovedește
Și apoi se-împărtășește.

Crucea să nu fie grea,
Hristos ne-o poartă pe ea,

Vrea la El să ne primească,
La Cina Împărătească.

Începe postul

Postul ne dă sănătate
Izbăvire de păcate.

Însoțit de rugăciune
Ne-ajută la fapte bune.

Pentru omul iertător,
Postul este mai ușor.

Când postim, bucuroși să fim
Lui Hristos noi Îi slujim.

Mai mult de te vei ruga

Mai mult de te vei ruga
De necazuri vei scăpa.

Să fii îngăduitor
Cu cei din jurul tău
Ca să te ajute mai mult
Dumnezeu.

Oricât de greu
Ar fi necazul tău
Să nu-ți pierzi nădejdea
În Bunul Dumnezeu.

El are puteri divine
Să schimbe răul în bine.

Pe Maica Domnului s-o chemi
Mereu în ajutor
Ca drumul vieții
Să-ți fie mai ușor.

Noul An să te găsească
În credința strămoșească
Voios, cu inima senină
Și de bucurie plină!

Cu gânduri de împăcare
Și în suflet sărbătoare.
În rugăciuni sfinte, curate,
Către Domnul îndreptate!

Maica Domnului și sfinții Săi
Să fie prietenii tăi!

Lumina apare

În toiul nopții, apare lumină:
Împărăteasa lumii dă binecuvântare
și viață senină.

În vâltoarea ispitelor, se face liniște iar:
Fecioara sfântă împarte creștinilor pace și har;
așteptarea lor n-a fost în zadar

Mila lui Dumnezeu este mare
când Maica Domnului, pentru noi,
mijlocește iertare.

Rugăciunea

Citind sfinte rugăciuni, vom putea vedea minuni.
Cu Hristos noi de vorbim, daruri multe dobândim.
Rugăciunea-i mai primită, de la inima smerită.
Necazurile se pot îndepărta, dacă noi ne vom ruga.