Rugăciunea

Citind sfinte rugăciuni, vom putea vedea minuni.
Cu Hristos noi de vorbim, daruri multe dobândim.
Rugăciunea-i mai primită, de la inima smerită.
Necazurile se pot îndepărta, dacă noi ne vom ruga.

Semnul Sfintei Cruci

Cine pe Hristos cinstește
Jertfa Lui o prețuiește.
Semnul crucii el își face
În suflet primește pace.

Viața Lui se sfințește
În bine se-orânduiește.
Crucea noastră mult iubită
Și pe cer e zugrăvită.

Însuși împăratului Constantin
I se arătă crucea – semnul divin.
Din cer un glas el auzii:
”Cu-acest semn vei birui”.

Când trâmbița de Apoi va suna
Semnul fiului omului
Pe cer, triumfător
Se va arăta.

Maică preabună

Sfântă Marie, de fiul Tău Hristos,
Ai fost înălțată cu cinste
În Raiul luminos.

Chiar dacă Ai adormit
Pe noi nu ne-ai părăsit

Te-ai suit cu sufletul și cu trupul,
În locașurile cerești,
Fericită și veșnică viață
Să ne pregătești.

Ale tale mâini tinzând către Dumnezeu
Fecioară preabună, miluiește
Pe toți care-și pun nădejdea
În ajutorul Tău!

Chipul lui Hristos

Chipul lui Hristos
Este luminos.

Ochii lui senini
De iubire-s plini.

În mâna Lui ține
Întreaga omenire.

Cei care-I urmează
În jertfă și iubire

Seamănă cu El
Chiar și la privire.

Vrem și noi să Te urmăm
De Tine să ascultăm!

Apostoli ai lui Hristos

Bucură-te, Sfinte Apostole Petre,
Piatra cea tare a Bisericii Creștine,
Primitorul cheilor Împărației Cerești,
Pescar de suflete tu ești.

Bucură-te, Pavel-Apostole,
Ritorul cel bine-vorbitor,
Al Sfintei Treimi slujitor,
Teolog neînfricat,

Pentru mărturisirea dreptei credințe
Viața martiric v-ați sacrificat!

Cu nădejde și iubire

Cine rabdă o suferință,
Cu nădejde și credință,
Harul Sfânt va dobândi
Fericit va deveni.
Cine seamănă cu lacrimi,
cu bucurie va secera.
Însuși Hristos a spus :
“În lume necazuri veți avea,
dar îndrăzniți! Eu am biruit lumea!”
Cu nădejde și iubire
vom avea și mântuire.

Viață veșnică

Pe nedrept, pentru păcatele omenirii,
Pe cruce ai fost răstignit,
Dar, prin sfânta Ta jertfă
Moartea și Iadul ai biruit.

Noi, de ne vom osteni,
Și de păcate ne vom feri,
Viață nouă vom găsi,
Raiul îl vom dobândi.

Postul Mare

Șapte săptămâni de post
Să nu credem că n-au rost.

Însuși Hristos, 40 de zile a postit
După ce în lume a venit.

Postul dă și sănătate
Face trupul mai frumos
Și sufletul luminos.

Chiar de uneori e greu
Ne ajută Dumnezeu.

Ne trebuie și voință
Dar și multă chibzuință.

Nici să nu exagerăm
Echilibrul să-l păstrăm.

Ca să avem și putere
Să lucrăm cât ni se cere.

Postul ținut după rânduială
Duce la o viață morală, normală.

Postul ținut cu folos
Ne apropie de Hristos.

Să postim nu doar trupește
Ci mai ales sufletește.

Postul nu-i doar de bucate
Să renunțăm la păcate.

Prin post și cu rugăciuni
Încercăm să fim mai buni.

Dumnezeu ne va ierta
Mai mult ne va ajuta.

Postul liniștit, smerit
Este cât mai tăinuit.

Rugăciunea și postul
Ne feresc de rele.

Putem avea realizări
Care înainte erau
Imposibile și grele.

Prin post și rugăciuni
Deseori apar minuni.

Sfinte Spiridon

De la tine așteptăm minuni
Cele bune la noi să aduni.

Cărămida ai prefăcut
În foc, apă și lut.

Ca să dai lămurire
Că Dumnezeu este Unul
În Sfânta Treime.

Pe copilul cel mort ai înviat
Izbăvește-ne de căderea în păcat.

Ploile ai contenit
Grânele s-au înmulțit.

Bolnavii ai vindecat
De patimi i-ai depărtat.

Șarpele în aur l-ai prefăcut
Noi nu merităm atât de mult.

Dar scoate din sărăcie
Pe cei care se roagă ție.

Nădejdea noastră

Maica Domnului preabună
Vrem să fim iar împreună
Cu toți ai noștri dragi,
de aici și cei plecați!
Ajută-ne, Te rugăm!
Fiul Tău ruga-Ți împlinește.

Pe drumul plăcut Ție
Tu ne călăuzește!
Noi știm că ne iubești
Să nu ne părăsești!
De grele încercări, de răutăți,
Să ne izbăvești!

Celor bolnavi dă-le vindecare
Cu mila Ta cea mare!
Bogăția facerii de bine
dă-ne-o tutoror,
Căci ai născut pe Hristos – Dumnezeu
Al nostru Sfânt Mântuitor!