Lumina Cerească

Gălăgie mare,
Spaimă și rumoare,
Nori pe cer apar,
Ploaia se pornește,
Vântul se-ntețește.

Dar, după furtună,
Vine vreme bună,
Nori se risipesc,
Stele iar sclipesc.

Iar, spre dimineață,
Totul prinde viață.
Negura dispare,
Soarele răsare.
Aduce lumină,
Și viață senină.

Oameni minunați

Orice om e minunat,
Când el fuge de păcat.

Iar omul cel mai frumos,
Are chip blând, luminos.

Privirea îi e senină
De iubire sfântă plină.

De nădejde e cuprins
Și nu se lasă învins.

Chiar de-i este viața grea
El tot știe a lupta.

Cu răbdare se-ntărește
Dușmănia biruiește.

Este înțelegător
Nu este răzbunător.

Pe semeni, degrabă-ajută
Cu bunăvoință multă.

Se oferă voluntar
Ca el să redea în dar

Zâmbet unde-i întristare
În suferințe alinare.

Andrei cel minunat

In Soborul Apostolilor, dintre pescari,
Întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat.

Lui Hristos, fără zăbavă,
Cu osârdie i-ai urmat.

Fratelui tău Petru, cu bucurie i-ai zis
Că pe Mesia ai găsit, cel de prooroci prezis.

În țara noastră, credința cea adevărată ai vestit,
Evanghelia Păcii ai propovăduit.

Spre tărâmurile cerești tu ne povățuiești
Unde fericit de-a pururi viețuiești.

Prieteni nemuritori

Sfinții sunt ocrotitori
Și de oameni iubitori.

Cât au fost ei pe Pământ
Au slujit lui Iisus sfânt.

Cu râvnă, și cu credință
Și cu aspră nevoință.

Iar acum, in Ceruri, sus
Au putere de nespus.

De îi chemăm în rugăciune
Și în alte fapte bune,

Ne răspund și ne ajută
Cu dragoste multă.

Cu îndurare spre noi privesc
Și se roagă Tatălui Ceresc.

Chipul lor noi îl cinstim
În icoane îl zugrăvim.

Cine are un sfânt preferat
Se simte mult ajutat.

Deși prieteni adevărați,
De multe ori sunt uitați.

Dar, noi de ziua lor
Ne străduim să-i cinstim.

Numele lor drag
În cântări îl pomenim.

La sfintele lor moaște ne închinăm
Pentru ajutor și sănătate ne rugăm.

Ei pot face și minuni
Ne îndeamnă să fim buni.

Blânzi și înțelegători,
Înțelepți și răbdători.

Chipul din icoană

Icoanele sunt chipuri vii
Cu care putem vorbi.

Prin credință ne rugăm la sfinții din icoană
Răspuns aflăm la timpul potrivit
Ajutor primim la ce dorim, balsam și mană.

Icoana în biserică sfințită
Este cea mai potrivită.

În fața ei ne închinăm
Rugăciune înălțăm.

La orice slujbă bisericească
Icoana nu poate să lipsească.

La orice canonizare
Fiecare sfânt are icoane.

Icoanele făcătoare de minuni
Ne îndeamnă să fim mai buni.

Icoanele ce plâng îndurerate
Ne spun să ne ferim de păcate

Icoana nefăcută de mână omenească
Ne este dată prin pronie cerească.

Icoana poate fi de boli vindecătoare
Prin a harului sfânt lucrare.

Hristos, Dumnezeu în persoană
Așa cum a fost văzut pe Pământ
Este reprezentat în icoană.

Prima lui icoană este fața-I însângerată
Imprimată pe mahramă.

Cea mai frumoasă icoană
Este cu Fecioara Maria a lui Iisus mamă.

Pe toți sfinții îi cinstim
Și-a lor chip îl prețuim.

La orice sărbătoare
Icoana praznicală are cinstire mare.

În biserică, de icoane-nconjurați
Ne simțim mult apărați.

Icoana, a bisericii bogăție,
Ne îndrumă către cereasca Împărăție.

Maica Domnului, te roagă!

Maica Domnului, Preabună,
Fă să fim iar împreună
În credința cea străbună.

Maica Domnului, Frumoasă,
Să faci pace-n orice casă

Familia să ne-o păzești
Pe copii curați să-i crești.
De păcate să-i ferești.

Maica Domnului, Smerită,
Fii de-a pururea slăvită!
De oștile îngerești,
Dar și de noi, cei pământești.

Maica Domnului, Preasfântă,
Creștinii te binecuvântă.
Mintea mea o luminează,
Viața Tu mi-o îndreptează.

Maică pururea Fecioară,
Ocrotește-a noastră țară.
În credință ne-ntărește
De vrămași ne izbăvește.

Post binecuvântat

Postul este binecuvântat
De al nostru Împărat.

Cine știe să postească
Limpede o să gândească.

Viața i se-orânduiește
Însuși lui Hristos slujește.

Prin post și prin rugăciune
Vom spori în fapte bune.

Cu credință noi luptăm:
De patimi ne-ndepărtăm.

Ne străduim să fim buni
Fără invidie sau minciuni.

Cu semenii iertători
Și mai binevoitori.

Încercăm să nu greșim
În muncă cinstiți să fim.

Pe nimeni să nu jignim
Și pe dușmani să iubim.

Să postim cu rânduială
Și cu dreaptă socoteală.

Tradiția Bisericii noastre să respectăm
De duhovnic s-ascultăm.

Postul nu e prea ușor
Dar Hristos ni-i ajutor.

Dacă smeriți vom posti
Multe dorințe, la vremea lor, se vor împlini.

Orice om poate să postească
Și prin rugăciune, cu Hristos să vorbească.

De El de ne-apropiem
Multe bucurii avem.

Dulcea viețuire

Apostolii sunt prietenii cei mai apropiați ai lui Hristos
Care ne sunt veșnic de folos.

În lume pe Hristos L-au urmat
Iar acum, în ceruri, se bucură cu El neîncetat.

Apostolii pe morți au înviat
Si mulți bolnavi au vindecat.

Ei sunt nenumărați
Următori ai lui Hristos neînfricați.

Lui Petru, cheile Împărăției Hristos Însuși i-a dat
Ca să ne dezlege de păcat.

Pavel – ritorul neobosit
Credința ortodoxă în lume a propovăduit.

Andrei, cel dintâi chemat
Cu credință L-a urmat.

Ioan, cu sufletul plin de iubire,
La-nsoțit pe Hristos chiar și la răstignire

Toma în credință s-a întărit
Când rănile cuielor lui Iisus a simțit.

Matia a fost ales lui Hristos slujitor
În locul lui Iuda cel trădător.

Pentru toți apostolii, Hristos este și va fi
Calea spre îndumnezeire și dulcea viețuire.

Creștin adevărat

Un creștin adevărat
Se ferește de păcat

Cu toți e-ngăduitor
Pentru semeni, de-ajutor

El se roagă ne-ncetat
Fiului de Împărat

Cu har sfânt să-l lumineze
Viața să i-o îndrepteze

Când la cină e chemat
Se duce neapărat

Sufletul și-l primenește
La preot se spovedește

Iar la Sfânta Liturghie
Este ca-n Împărăție

Lasă grija cea lumească
Vede Patria Cerească.

Învierea

A-nviat Hristos Iisus,
Fericire ne-a adus.

Cea mai mare bucurie
Pentru Tine-a fost, Marie!

La răstignirea nedreaptă
Ai simțit a sabiei durere

Dar acum te bucuri neîncetat
De-A Fiului Tău înviere

Luminează-ne cu Harul cel Sfânt
Pe noi, cei de pe Pământ

Crucea vieții cu râvnă s-o purtăm
La judecată, când ne Vei învia
Răspuns bun să aflăm.