Mama bună

Când necazuri mă dărâmă
Vin la tine, Mamă bună.

Când rele mă ispitesc
La Tine m-adăpostesc.

De sunt singur pe cărare
Tu îmi aduci alinare.

Dacă patimi mă robesc
La al Tău sprijin năzuiesc.

Și-n orice grea încercare
Tu-mi iei orice supărare.

Mă ajuți și mă ocrotești
Căci pe oameni Tu-i iubești.

Rugăciunea către Tine
Îmi aduce numai bine.

Ruga Ta este primită
De Hristos e împlinită.

Dumnezeul cel adevărat

Dumnezeul nostru cel adevărat
Este cel în Treime
Slăvit și închinat:

Este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
Creatorul Universului,
A Cerului și a întregului Pământ.

Dumnezeu-Tatãl ne-a creat,
Hristos-Fiul pentru iertarea păcatelor
pe Cruce s-a sacrificat.
Duhul Sfânt ne-a luminat
Și viaţa ne-a îndreptat.

Dumnezeu a creat totul
Cu multã înțelepciune
Și cu o rânduialã anume.

Pe om l-a creat cu iubire,
L-a creat dupã asemănarea Sa,
L-a creat fără de păcat,
Să-I slujească neîncetat,

Să Îl ia în Împărăție,
Să se bucure in veșnicie.

Lumina lui Hristos

Lumina lui Hristos
Mulți și-o doresc
De Paște vine
În fiecare an
Dar nu la orișicine.

Lumina Sfântă din Cer coboară
Doar la creștinii adevărați
Care în numele Sfintei Treimi
Ei sunt botezați.

Vine la locul unde
Hristos a fost răstingnit
Când, pentru oameni,
El s-a jertfit.

Lumina Sfântă arată
Că nu e de om creată
E a lui Dumnezeu slavă,
Atât cât mi se-arată.

Din cer coboară lin
Strălucind divin.
De ea azi te atinge
Și vezi că nu te frige!

Postul Mare

Binecuvântatul Post
Are-n viața noastră rost.

Abținerea de la bucate
Îți aduce sănătate.

Când începe Postul Mare
Noi ne străduim mai tare:

De Hristos să ne apropiem
Lui să ne asemănăm.

Facem post și rugăciuni
Încercăm să fim mai buni.

Suntem mai îngăduitori
Cu semenii-iertători.

Este timp de pocăință
De-ndreptare, de căință.

Patimile se domolesc
Vrăjmașii se îmblânzesc.

Cu Hristos dacă suntem
Multe bucurii avem.

În biserici să venim
Harul Sfânt ca să-l primim.

Convorbirea cu Hristos

Convorbirea cu Hristos
Este oare de folos?

Sau e doar închipuire?
Nu, nu este amăgire!

El cunoaște orice gând
Este milostiv și blând.

Inima vrea să ne-o știe
Lângă a Lui, cu bucurie!

Prezența Lui o simțim
Dacă bine viețuim.

Rugăciunea e plăcută
Dacă e cu drag făcută.

Când doi oameni se iubesc
Ei mereu se sfătuiesc.

Doamne, acum ce fac eu
Este și pe placul Tău?

Rugăciunea în taină făcută
Este de Dumnezeu cunoscută.

Cereți și vi se va da
Este o dorință a Sa.

Dacă ceri cu gând curat
Harul vine imediat.

Și la vremea potrivită
Ruga va fi îndeplinită.

Ce ne este de folos
Vom primi noi cu prisos.

Puterea Domnului este mare
Nici nu are asemănare.

Pe orice om El iubește
Pentru noi Se răstignește.

Cine se roagă lui Hristos
Are pace-n suflet, este luminos.

Voia de-I vom împlini
Pe drumul cel bun vom fi.

Avem mari mijlocitori
Către Domnul rugători:

Maica Domnului și Sfinți
Împlinesc mari rugăminți.

Un mic bob de credință
Are orișice ființă.

În dreapta credință dacă viețuim
Harul Sfânt îl dobândim.

Cine-i cu Hristos în viață
Și primește a Lui povață,

În lume și-n Împărăție
Va trăi cu bucurie.

Rugăciunea în biserică făcută
Are putere mai multă.

Prinos de mulțumire lui Hristos dăruiesc
Cei care împreună rugăciuni rostesc.

El ne dă cu-ndestulare
Harul Sfânt la fiecare.

Și ne dă cu dărnicie
Hrana pentru veșnicie.

Viață veșnică

Viața-i darul cel mai mare
Ce l-am primit fiecare.

E darul lui Dumnezeu
Iată, l-am primit și eu!

Trup și suflet acum sunt
Cât trăiesc pe-acest Pământ.

Trupul este trecător,
Sufletul-nemuritor.

Bob de grău, după ce moare
Iese-o plantă roditoare.

Și trupul va învia,
Un chip nou el va lua.

Toți morții vor învia
Răspuns la judecată vor da.

Hristos raiul pregătește
Pentru omul ce-l iubește.

Bucuria Sfinților

Când Sfinții din Cer ne-ajută
Avem bucurie multă.

Rugăciunile lor se-mplinesc
Căci pe Domnul ei iubesc.

Pentru ca să Îl asculte
Au făcut osteneli multe.

Chiar viața ei și-au jertfit
Pentru Hristos cel iubit.

Cine de la sfinți învață
Și urmează a lor povață.

De primejdii e ferit
Sufletul i-e mântuit.

Sfinții sunt miluitori,
De minuni făuritori.

Pe nume să Îi chemăm
Când la ei ne închinăm.

Chiar omului păcătos
Sfinții îi sunt de folos.

Viața-n bine de-o schimbăm
Noi pe sfinți îi bucurăm.

Au fost oameni ca și noi
S-au luptat cu patimi și nevoi.

În viață ei au urmat
Dumnezeului adevărat.

Iar acum în Ceruri, sus,
Îl slăvesc toți pe Iisus.

Îl slăvesc cu-adevărat
Pe-al lor mare Împărat.

Îl slăvesc cu bucurie
În a Lui Împărăție!

Ieslea friguroasă

Mai este loc de-un prunc
Ce vrea ca să se nască?
Mai este cineva
Acum, ca să-l primeasca?

Deși în iesle-i frig,
Zăpada-i înghețată,
El vine iar la noi,
Mai vine încă-odată.

Și iată că Fecioara
În brațe L-a luat,
Cu multă gingășie
Ușor L-a legănat.

La pieptul Ei Îl strânge
Cu dor și cu durere,
Ușor Ea Îi șoptește
Cuvânt de mângâiere.

El speră că în case,
Cu drag Îl vor primi
Și nimeni dintre semeni
Nu-L va mai izgoni.

Umil, El se gândește
Că orice om e bun,
Că nu-L vor duce iarăși
Pe-al Golgotei greu drum.

Dar lângă a lui mamă
Copilul gângurește,
Din visul lui aievea
Acum el se trezește.

Și simte iarași frigul
Din inimi înghețate,
Dar mama-L încălzește
Și-I dă să sugă lapte.

Îndemn

Eroi martiri avem
Ei ne sunt îndemn.

La jertfă și dăruire
La credință și iubire.

Uniți noi de vom fi
Mai ușor vom birui.

De rele și de vrăjmași
Ne vom izbăvi.

A lupta nu este greu
Când te-ajută Dumnezeu.

Dar luptele cele mai grele
Sunt cu patimile mele.

Dacă voi fi virtuos
Voi putea fi de folos.

Celor din jurul meu
Și voi plăcea lui Dumnezeu.

Cu Hristos, prin sfântă viețuire
Vom dobândi mântuire.

Palatul Împărătesc

Noi acum ne străduim
Un palat ca să zidim.

Un palat din pietre fine
Din safire și rubine.

Un palat Împaratesc
La care mulți fii râvnesc.

Cu stralucire de Soare
Ce nu are asemănare.

Temelia e credința
Zidurile – stăruinta.

Iar pietrele prețioase
Sunt cuvintele frumoase.

Rostite în rugăciune
Alături de fapte bune.

Ce-s lucrate cu iubire
Și cu multa dăruire.

Noi în Cer îl vom găsi
Dacă aici îl vom zidi.

Și atunci ne vom desfăta
În orice cămară a sa.