Drumul catre Rai

Maica Domnului preabună,
Fă să fim iar împreună
Noi toți cum eram odată;
Răspuns bun să dăm
La Dreapta Judecată.

Noi știm că Tu ai putere
Să alini orice durere;
Ruga Ta este primită
Și la timpul potrivit
Ea este îndeplinită.

Întărește a noastră voință
Să urmăm cu stăruință
Lui Hristos ce ne iubește;
El cu multă răbdare
Spre Rai ne călăuzește.

Bucurie Dumnezeiască

Ca un copil m-am bucurat:
Cu Hristos m-am împăcat
El păcatul mi-a iertat.

Mi-a dat binecuvântare
În suferință alinare
Vieții mele îndreptare.

Am primit în dar Har Sfânt
Să-i urmez pe-acest Pământ
Și dincolo de mormânt.

Să-L slăvesc în veșnicie
În a Lui Împărăție
Unde-i numai bucurie.

Alinare

Cine pe Hristos iubește
Pe nimeni nu dușmănește.

Are sufletul curat
Se ferește de păcat.

De-i curg lacrimi pe obraz
Nu cârtește în necaz.

Ci se roagă cu credință
Se-ndreaptă spre pocăință.

Cere mai întâi iertare
Vieții sale îndreptare.

Harul sfânt să-i dea putere
Să rabde acea durere.

Iar Domnul, cu mila Sa
Suferința-i Va alina.

Căci Hristos are putere
Să vindece orice durere.

Casa de piatră

Casa clădită pe piatră
Mai greu va fi răsturnată.

Cea clădită pe nisip
Nu e bună de nimic.

Orice vânt sau o furtună
Lesne pe ea o dărâmă.

Pe cel fără credință tare
Necazul poate să-l doboare.

Dar cine crede în Hristos
Casa își va construi frumos.

Cu piatră la temelie
Să dăinuie o veșnicie.

Bucuria Învierii

A înviat Hristos
Ce bucurie mare!
Și iarba a înverzit
Iar pomii sunt în floare.

Să Îl serbăm și noi
Cu suflet luminat
Să ne ferim de moartea
Pricinuită de păcat.

În biserici, cu evlavie,
toți să Îl cinstim
În a Lui împărăție
Veșnic să trăim.

Sfântă binecuvântare

Postul este binecuvântare
Ne întărește în răbdare.

El aduce sănătate
Ne ferește de păcate.

Cine cu bunăvoire postește
Patimile biruiește.

Însoțit și de iertare
Postul – aduce alinare.

Postul este de folos
Când Îi slujim lui Hristos.

Să fie după rânduiala bisericească
Nu după voia lumească.

Cu credință de postim
Sufletul îl întârim

În nădejde și iubire
Pentru a noastră mântuire.

Lumina Cerească

Gălăgie mare,
Spaimă și rumoare,
Nori pe cer apar,
Ploaia se pornește,
Vântul se-ntețește.

Dar, după furtună,
Vine vreme bună,
Nori se risipesc,
Stele iar sclipesc.

Iar, spre dimineață,
Totul prinde viață.
Negura dispare,
Soarele răsare.
Aduce lumină,
Și viață senină.

Oameni minunați

Orice om e minunat,
Când el fuge de păcat.

Iar omul cel mai frumos,
Are chip blând, luminos.

Privirea îi e senină
De iubire sfântă plină.

De nădejde e cuprins
Și nu se lasă învins.

Chiar de-i este viața grea
El tot știe a lupta.

Cu răbdare se-ntărește
Dușmănia biruiește.

Este înțelegător
Nu este răzbunător.

Pe semeni, degrabă-ajută
Cu bunăvoință multă.

Se oferă voluntar
Ca el să redea în dar

Zâmbet unde-i întristare
În suferințe alinare.

Andrei cel minunat

In Soborul Apostolilor, dintre pescari,
Întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat.

Lui Hristos, fără zăbavă,
Cu osârdie i-ai urmat.

Fratelui tău Petru, cu bucurie i-ai zis
Că pe Mesia ai găsit, cel de prooroci prezis.

În țara noastră, credința cea adevărată ai vestit,
Evanghelia Păcii ai propovăduit.

Spre tărâmurile cerești tu ne povățuiești
Unde fericit de-a pururi viețuiești.