Sfântul Efrem

În Grecia, la o mânăstire
Cu hramul “Buna Vestire”
A fost descoperit,
După sute de ani,
Încă un sfânt deosebit.

Maica Makaria, stareța,
Mult și-a dorit
Să afle viața călugărilor
Ce în mânăstirea sa au viețuit.

Cu râvnă, la Dumnezeu s-a rugat
Și însuși Sfântul Efrem i s-a arătat
Viața lui i-a dezvăluit
Pentru credința în Hristos
Cât de mult a pătimit.

Suferințe cumplite, de la păgâni
Cu bărbăție a îndurat
Dar de Hristos
Nu s-a lepădat

Legat de un dud
Cu capul în jos
Lovit cu bucăți de fier
În mod dușmănos.

Lemn aprins
În abdomen i-au înfipt
Sânge șuvoi curgea
Viața lui Hristos și-o da.

Lângă pomul pe care a fost
Crunt bătut și chinuit

Sfintele lui moaște
Minunat s-au descoperit
Frumos mirositoare
Și învăluite din plin
De lumină strălucitoare.

Cine la ele s-a închinat
Minuni mari a aflat.

Bolnavii ce cu credință
I s-au rugat
Pe loc s-au vindecat
Cu puterea lui de la Hristos
Le-a dat cele de folos.

Sfântul Mucenic Efrem,
De curând canonizat
Este de mulți oameni
Iubit și căutat.

Rochia de mireasă

Rochia de mireasă
Cea adevărată
Este albă, imaculată

Ea arată fecioria
Curăția trupească
Și sufletească.

Hristos iubește pe mirii
Care se iubesc
Și poruncile Lui păzesc.

În Biserică, la nuntă
Cu Har Sfânt îi luminează
Viața lor o binecuvântează.

Hristos tainic

Hristos este de oameni iubitor
El este Împăratul cel învingător.

Biserica Lui sunt cei credincioși
Oameni la suflet frumoși.

Cât ei vor trăi
Biserica va dăinui.

Hristos tainic coboară
Sufletul se înfioară.

Hristos cel răstignit
La noi iarăși a venit.

Din morți El a înviat
Dar eu viața mi-am schimbat?

Daruri

Sfinților Săi
Hristos le-a dat
Har și putere
Să vindece degrab
Orice boală și durere

Viața sfântă și curată
Are și mare răsplată
Pe Hristos ei l-au cinstit
Daruri mari au dobândit.

Prieten bun

Un prieten bun
Dacă ai la drum

Mult îți folosește
El te ocrotește

Dar prieten am avut
Și curând eu l-am pierdut

La Cer iată a plecat
Astă lumea a lăsat

Acum însă am găsit
Un prieten preaiubit

Care nu mă părăsește
Pentru mine se jertfește

Al său nume-i cunoscut
El a fost de la-început

Este chiar Iisus Hristos
Nume scump și luminos.

Urme pe nisip

Omul singur când mergea
Două urme, pe nisip lăsa

Când îl însoțea Hristos
Îi era de mult folos

El în brațe îl lua
Dacă o suferință avea

Amândoi de ei mergeau
Patru urme se vedeau

Fiind el mai supărat
Pe Hristos l-a întrebat

“De ce azi m-ai părăsit?”
Zicea el nedumerit

Doar două urme vedea
Când suferința-i era grea

Dar Hristos cu îndurare
I-a răspuns la întrebare

“Două urme, ai dreptate
Câci eu te-am luat în spate!”

Mai este loc?

În iesle s-a născut
Alt loc nu a avut
Căci lumea nu L-a vrut
În El nu a crezut.

Dar El tot bucuros
Pruncuțul cel frumos
La față luminos
Era prietenos

Și era iarnă grea
Frigul îl suporta
Doar uneori plângea
Și mama-L mângâia

Acum vrea iar să vină
În astă zi senină
Cu inima Lui plină
De dragoste divină

În suflet să Îi facem loc
S-aprindem al iubirii foc
Să-L învelim cu alb cojoc
Să nu Îl supărăm deloc

În biserici să-L slăvim
Cu El să ne Împărtășim
Și în case să-L primim
În inimi să-L încălzim!

Înțelepciunea

Cine are înțelepciune
Este plin de fapte bune

Timpul nu îl risipește
Iscusit îl drămuiește

Talantul ce l-a primit
Îl oferă înmiit

Cine este înțelept
Este credincios și drept

Nu este pretențios
Nici nu este dușmănos

Este înțelegător
Și de semeni iertător

Cu râvnă se pregătește
Pentru moartea fără veste

Pentru viața de Apoi.
S-ajungem în Rai și noi!

Prietenul ales

Când vreau să par un altul decât sunt
Mă-ndepărtez de Creatorul Sfânt.

Mă-ndepărtez de calea vieții mele
Și mă îndrept mai mult spre lucruri rele.

Bine este să-mi doresc
Cu Hristos să viețuiesc.

El este prieten bun
Să pornim cu el la drum!