Mihaela SLAINA : Scările

Îmi este  trupul greu şi  inert,  ca la îngropăciune,
Iar sufletul uşor şi luminos precum o rugăciune…
Trupul plin de dorinţe mă trage în jos, ca să pier…
Sufletul se înalţă pe aripi de îngeri, la Cer…

Între trup şi suflet este o delicată scară ,
Pe care voinţa mea urcă mereu şi coboară…
Între Rai şi Pământ este-o scară înaltă, de Sus,
Pe care tot timpul,  coboară Domnul Iisus…

Între om şi Dumnezeu este o scară nevăzută,
Împodobită şi binecuvântată de Duhul Sfânt,
Este însăşi  Maria, Maica Preacurată şi Sfântă,
Ea  uneşte prin rugăciune blândă , Cerul  de  Pământ…