Maria-Lucia CORNEA : Torța

De aș purta torța iubirii
În inima curată de păcat,
Să simt jertfa Răstignirii
Și dorul Celui Preaînalt!

Flori mi-ar răsări în suflet,
Cu seninul privirii aș mângâia,
Glasul ar izvorî duios sunet
Cădelnița inimii mi-ar tămâia.