Maria-Lucia CORNEA : Pe Cruce

Cu braţele-Ţi întinse
Ne îmbrăţişai pe toţi,
Cu rănile-Ţi aprinse
Din moarte Tu ne scoţi.

Şi în dureri cumplite
Tot trupul îţi suspină,
Dar sufletele avide
Apusul Tău le alină.

Cu faţa însângerată,
Cu ochii blânzi-cereşti,
Iubirea-Ţi prea înaltă
Ai vrut să ne-o sădeşti.

Atunci eu nu am înţeles
Jertfa-Ţi de pe Cruce
Şi că Tu, Mielul cel ales,
Păcatele mele vei duce!

Dă-mi Doamne lacrimi
Să pot să mă îndrept,
Să nu uit acele patimi,
Domnul meu cel Drept!