Maria-Lucia CORNEA : Muguri de lumină

Muguri de lumină
Gânduri de chihlimbar,
Speranţă fără vină
Din al sufletului cuibar.

Adiere de primăvară
Mireasmă negrăită,
Din a inimii cămară
Iubire nesfârşită.

Zbor de pribegie
Frânturi de adevăr,
Dor spre veşnicie
Al fericirii licăr.

Şuvoaie de har
Crâmpeie de soare,
Nestemate de dar
Credinţa cea tare.

Foc arzând molcom
Dor spre Cel Înalt
Porumbel trimis ca sol,
Înspre-al iubirii salt.

Triluri de bucurie,
Curcubeu de gând curat,
Pace şi armonie
Din sufletul cel înviat!