Maria-Lucia CORNEA : Mărturisire

Pe un drum lăturalnic, întunecat
De piatră ascuţită, tăioasă,
O femeie trecea cu capul plecat
Cu faţa brăzdată, de lacrimi arsă.

Inima îi zvâcnea în durere
Ştiind că “prietenii” au trădat,
Un ţel înalt de adâncă mângâiere
Ce strămoşii zestre ne-au lăsat.

A strigat din ale ei răsputeri
Iubirea pentru dreapta credinţă,
Dar i-au turnat oţet în dureri
Fără nici un pic de căinţă!

Mărturisitorii credinţei azi plâng
Când fiarele încet ne încolţesc,
Rugăciuni pentru noi ei strâng
Când oile cu lupii se însoţesc.