Maria-Lucia CORNEA : Colind

Afară copiii colindă
Prin fulgii albi de nea
E o seară feerică, sfântă,
Azi s-a născut Mesia!

Fecioara Sfântă azi ţine
Pe braţe Sfântul odor,
Darul sfânt din cer vine
Şi îngerii cântă în cor.

Îngerii astăzi vestesc
Păstorilor marea minune
Şi fericiţi ei pornesc
Pruncului să I se închine.

Vântul adie prin cetini
Şi tainic parcă şoptesc
Printre atâtea rele şi patimi
S-a născut copil ceresc.

Pruncul e marea comoară
Ce s-a dat umanităţii,
E iubirea ce ne împresoară,
E taina cea sfânta a vieţii.