Maica Domnului, te roagă!

+1

Maica Domnului, Preabună,
Fă să fim iar împreună
În credința cea străbună.

Maica Domnului, Frumoasă,
Să faci pace-n orice casă

Familia să ne-o păzești
Pe copii curați să-i crești.
De păcate să-i ferești.

Maica Domnului, Smerită,
Fii de-a pururea slăvită!
De oștile îngerești,
Dar și de noi, cei pământești.

Maica Domnului, Preasfântă,
Creștinii te binecuvântă.
Mintea mea o luminează,
Viața Tu mi-o îndreptează.

Maică pururea Fecioară,
Ocrotește-a noastră țară.
În credință ne-ntărește
De vrămași ne izbăvește.

+1