Lupta bună

+1

Lupta bună este grea,
Dar răsplată vom avea,
De rele ne va scăpa.

Niciun gest, sau gând smerit
Nu va fi nerăsplătit.

În cartea vieții se vor afla,
La Judecată ne vor ajuta.

Cine-ascultă de Hristos,
Are chipul sfânt, frumos,

O inimă iubitoare
Și lucrează cu răbdare,

Nu cârtește-n suferință
Și se roagă cu credință,

Este blând și iertător,
Pentru semeni de-ajutor.

Însă lupta cea mai grea
Este c-o patimă rea;

Chiar de cade se smerește
Și la luptă iar pornește,

Dar nu singur, ci-ajutat
De-un duhovnic luminat,

La care se spovedește
Și apoi se-împărtășește.

Crucea să nu fie grea,
Hristos ne-o poartă pe ea,

Vrea la El să ne primească,
La Cina Împărătească.

+1