Lumina apare

+1

În toiul nopții, apare lumină:
Împărăteasa lumii dă binecuvântare
și viață senină.

În vâltoarea ispitelor, se face liniște iar:
Fecioara sfântă împarte creștinilor pace și har;
așteptarea lor n-a fost în zadar

Mila lui Dumnezeu este mare
când Maica Domnului, pentru noi,
mijlocește iertare.

+1