Laurenţiu BACIU : A crăpat catapeteasma

În candela de la icoană
Uleiul arde fumegând
Şi pacea intră în odaie
Căci eu te port pe Tine-n gând.

Cu chipul plin de suferinţă
Crucea credinţei Tu o porţi,
Pentru cei vii, eşti pocăinţă
Şi liniştea pentru cei morţi.

Tu te-ai jertfit prin răstignire
Să ne scapi de păcat şi tină,
Când a crăpat catapeteasma,
Din beznă s-a făcut lumină.