Îndemn

+1

Eroi martiri avem
Ei ne sunt îndemn.

La jertfă și dăruire
La credință și iubire.

Uniți noi de vom fi
Mai ușor vom birui.

De rele și de vrăjmași
Ne vom izbăvi.

A lupta nu este greu
Când te-ajută Dumnezeu.

Dar luptele cele mai grele
Sunt cu patimile mele.

Dacă voi fi virtuos
Voi putea fi de folos.

Celor din jurul meu
Și voi plăcea lui Dumnezeu.

Cu Hristos, prin sfântă viețuire
Vom dobândi mântuire.

+1