Gheorghe PAUL: De vorbă cu Tine

Doamne! M-ai făcut din ţărână,
Din lut m-ai făcut,
Plămădit de cereasca
Şi sfânta Ta mână.

Mi-ai poruncit să te-ador,
Să nu omor, să nu mint,
Să nu cred în idoli
de aur şi de-argint.

Doamne, te laud c-ai făcut totul
Şi îngeri, şi lună şi soare,
Dar mai ales pentru iubirea
Şi marea ta îndurare.