Dulcea viețuire

+1

Apostolii sunt prietenii cei mai apropiați ai lui Hristos
Care ne sunt veșnic de folos.

În lume pe Hristos L-au urmat
Iar acum, în ceruri, se bucură cu El neîncetat.

Apostolii pe morți au înviat
Si mulți bolnavi au vindecat.

Ei sunt nenumărați
Următori ai lui Hristos neînfricați.

Lui Petru, cheile Împărăției Hristos Însuși i-a dat
Ca să ne dezlege de păcat.

Pavel – ritorul neobosit
Credința ortodoxă în lume a propovăduit.

Andrei, cel dintâi chemat
Cu credință L-a urmat.

Ioan, cu sufletul plin de iubire,
La-nsoțit pe Hristos chiar și la răstignire

Toma în credință s-a întărit
Când rănile cuielor lui Iisus a simțit.

Matia a fost ales lui Hristos slujitor
În locul lui Iuda cel trădător.

Pentru toți apostolii, Hristos este și va fi
Calea spre îndumnezeire și dulcea viețuire.

+1