Dorin ENE : Vedere duhovnicească

Zidit dintru-nceput cu Chip şi-Asemănare,
Sub aripă de înger prin tainică lucrare,
În pumnul cel de humă când Doamne l-ai creat,
Ai pus şi ochi să vadă, să fugă de păcat.

Să strige-n rugăciune când patima-l vrea rob,
Cerând la Tine, Doamne, credinţă cât un bob.
Şi apă din Izvorul ce picură cu Har,
Ca să-i aprinzi în suflet o flacără de jar.

Nu ochi pentru sminteală, ci un luminător,
Să cureţe de tină, să fie sfinţitor.
Prin lacrimă să-nalţe spre raiul îngeresc,
Iar pentru suflet fie, un ochi duhovnicesc.