Cristina ONOIU : Nadejdea

O, copilul Meu iubit,
De-ai şti tu ce e nădejdea,
Nu te-ai întrista nicicând
Şi-ai fi fericit aevea!

Dar aceasta nu înseamnă
Să păcătuieşti mereu
Şi să zici în gândul tău:
“Mă va ierta Dumnezeu!”

Înseamnă să plângi mereu
După ce-ai făcut păcatul,
Să te pocăieşti, copile,
Şi să–ncerci să nu faci altul.

Nu vreau să-ţi fac niciun rău,
Pentru că Eu sunt IUBIREA
Şi am venit pe pământ
Să îti aduc mântuirea.

Nu am venit să schimb legea,
Nu am venit să te-nşel,
Am venit s-alung păcatul,
Jertfindu-Mă ca un miel.

Te-am învăţat ce e bine
Şi nu te-am certat nicicând,
Eu te-am iertat, din iubire,
Sper să mă urmezi curând.

Nu–ţi cer decât să Mă iubeşti,
Să te laşi în Voia Mea,
Pentru că Eu rânduiesc,
Ce-o să fac cu viaţa ta.

Nu te-am forţat niciodată
Să faci ceva pentru Mine,
Pentru că ai libertate
Să faci ce crezi că e bine.

Dar am venit cu un scop,
Să te ridic din păcat,
Ţi-am spus să fii FERICIT,
E un pas spre-a fi iertat.

Fericirea cea cerească
Ţie vreau să-ţi dăruiesc,
Să nu ştii ce-i întristarea,
Sufletul tău să-l primesc.

Ştiu, copilul Meu cel drag,
Că eşti deznădăjduit,
Suferi şi te tânguieşti,
Sufletul ţi-e necăjit,

Îţi este frică de Mine
Şi nu ştii ce să mai faci,
Lasă-Mă să te iubesc,
Cu nădejde să te-mbraci.

Te-am înzestrat cu virtuţi,
Ca să poţi fi fericit,
CREDE, copile, IUBEŞTE,
NU FI DEZNÃDÃJDUIT.

Cu aceste trei virtuţi,
Ai să reuşeşti în viaţă,
Şi te voi învrednici,
Să Îmi vezi Preasfânta Faţă.

Te gândeşti că-s vremuri grele,
Că se–apropie sfârşitul,
Te documentezi mereu,
Când va veni Antihristul,

Eşti speriat şi nu ştii
Pe ce cale să porneşti,
Dar, Eu vin şi-ţi amintesc,
Să nu deznădăjduieşti,

Pentru că Eu sunt cu tine
Şi trebuie ca să crezi
Că nu te voi părăsi,
Trebuie doar să-Mi urmezi.

Vino, copilul Meu drag,
Pe Cărarea Împărăţiei!
Vino, să-ţi dau mântuire,
În Cetatea Veşniciei!
Amin.