Cristina ONOIU: Invierea Domnului

Ştiţi voi, creştini fericiţi,
Ce praznic sărbătoriţi?
Sărbătoriţi Învierea
Celui ce-a dat mântuirea.

Cel ce a fost chinuit,
Scuipat şi batjocorit,
Cu suliţa a fost străpuns,
Cunună de spini i-au pus.

S-a dus să se răstignească,
Pentru noi să se jertfească.
El, din multa Sa iubire,
Se duse la pătimire.

Trei zile-n mormânt a stat,
Cel ce nu are păcat,
Să ne-aducă biruinţă
Şi în suflete credinţă.

Mare taină este-n lume,
Toţi creştini să se-adune,
Căci pământul, se înalţă
La ceruri, să prindă viaţă.

Crinul Maicii Sfinte învie,
Să ne-aducă bucurie,
Răsărit-a din mormânt
Cel mai Sfânt pe-acest pămănt.

Fraţilor, vă bucuraţi
Şi în coruri să cântaţi,
Imnul mântuirii noastre,
Zicând sufletelor voastre:

Hristos a înviat din morţi,
Ridicându–ne pe toţi
Din chinul păcatului,
La odihna Raiului.