Cristina ONOIU : Cea mai mare porunca

Dumnezeu este iubirea,
Cel ce ne-a dat mântuirea,
Pentru noi Viaţa şi-a dat,
Să ne scoată din păcat.

Ne-a lăsat poruncile,
Să scăpăm de muncile,
Din iadul întunecat,
Locul cel înspăimântat.

Cea mai Sfântă din Porunci,
Tu, creştine, să n-o uiţi,
Să-L iubeşti pe Dumnezeu
Din tot sufleţelul tău;

Iar a doua tot la fel,
Ne-a poruncit de altfel,
Să iubim  aproapele,
Să facem doar binele,

Pentru a putea intra
În Împărătia Sa,
Să fim veşnic fericiţi,
De Domnul împărtăşiţi,

Plini de binecuvântări
Şi înălţaţi de urări,
Veşnic să Îi mulţumim
Şi pe El să Îl iubim.

Domnul mult ne mai iubeşte
Pentru noi El pătimeşte,
Că vrea ca să fim ai Lui,
Nu ne lasă nimănui.

Pentru rugile Măicuţei,
Te rugăm, Preabun Părinte,
Fă ca mereu să-Ţi slujim,
În vecii vecilor. Amin.