Claudiu-Nicolae SIMONATI : Ruga pentru vrajmasi

Gândurile întunecate
Îndepărtează-le
Doamne Iisuse
din mintea mea.
Fii milostiv,
cu mine păcătosul
care,
am greșit
cu voie
și fără de voie.
Ajută-mi sufletul,
să ierte vrăjmașii,
văzuți și nevăzuți.
Mă rog,
Să-i ierți
Și,să-i îndepărtezi
de ispitele
răului.
Întoarce-i
pe calea cea dreaptă,
și, nu-i lăsa
să ajungă
la porțile Iadului.