Claudiu-Nicolae SIMONATI : Ruga catre inger

Coboară,
Înger ceresc
Asupra mea,
Păcătosul
Și ajută-mi,
Trupul și sufletul
Să nu mai cadă-n
Ispită.
Ferește-mă,
de greutățile
și de încercările
vieții.
Iar,aripa Ta
Luminată,
Să mă călăuzească
Pe drumul drept,
Cel fără de păcate.