Rugăciunea

Citind sfinte rugăciuni, vom putea vedea minuni.
Cu Hristos noi de vorbim, daruri multe dobândim.
Rugăciunea-i mai primită, de la inima smerită.
Necazurile se pot îndepărta, dacă noi ne vom ruga.

Semnul Sfintei Cruci

Cine pe Hristos cinstește
Jertfa Lui o prețuiește.
Semnul crucii el își face
În suflet primește pace.

Viața Lui se sfințește
În bine se-orânduiește.
Crucea noastră mult iubită
Și pe cer e zugrăvită.

Însuși împăratului Constantin
I se arătă crucea – semnul divin.
Din cer un glas el auzii:
”Cu-acest semn vei birui”.

Când trâmbița de Apoi va suna
Semnul fiului omului
Pe cer, triumfător
Se va arăta.

Maică preabună

Sfântă Marie, de fiul Tău Hristos,
Ai fost înălțată cu cinste
În Raiul luminos.

Chiar dacă Ai adormit
Pe noi nu ne-ai părăsit

Te-ai suit cu sufletul și cu trupul,
În locașurile cerești,
Fericită și veșnică viață
Să ne pregătești.

Ale tale mâini tinzând către Dumnezeu
Fecioară preabună, miluiește
Pe toți care-și pun nădejdea
În ajutorul Tău!

Chipul lui Hristos

Chipul lui Hristos
Este luminos.

Ochii lui senini
De iubire-s plini.

În mâna Lui ține
Întreaga omenire.

Cei care-I urmează
În jertfă și iubire

Seamănă cu El
Chiar și la privire.

Vrem și noi să Te urmăm
De Tine să ascultăm!

Apostoli ai lui Hristos

Bucură-te, Sfinte Apostole Petre,
Piatra cea tare a Bisericii Creștine,
Primitorul cheilor Împărației Cerești,
Pescar de suflete tu ești.

Bucură-te, Pavel-Apostole,
Ritorul cel bine-vorbitor,
Al Sfintei Treimi slujitor,
Teolog neînfricat,

Pentru mărturisirea dreptei credințe
Viața martiric v-ați sacrificat!