Casa de piatră

Casa clădită pe piatră
Mai greu va fi răsturnată.

Cea clădită pe nisip
Nu e bună de nimic.

Orice vânt sau o furtună
Lesne pe ea o dărâmă.

Pe cel fără credință tare
Necazul poate să-l doboare.

Dar cine crede în Hristos
Casa își va construi frumos.

Cu piatră la temelie
Să dăinuie o veșnicie.

Bucuria Învierii

A înviat Hristos
Ce bucurie mare!
Și iarba a înverzit
Iar pomii sunt în floare.

Să Îl serbăm și noi
Cu suflet luminat
Să ne ferim de moartea
Pricinuită de păcat.

În biserici, cu evlavie,
toți să Îl cinstim
În a Lui împărăție
Veșnic să trăim.

Sfântă binecuvântare

Postul este binecuvântare
Ne întărește în răbdare.

El aduce sănătate
Ne ferește de păcate.

Cine cu bunăvoire postește
Patimile biruiește.

Însoțit și de iertare
Postul – aduce alinare.

Postul este de folos
Când Îi slujim lui Hristos.

Să fie după rânduiala bisericească
Nu după voia lumească.

Cu credință de postim
Sufletul îl întârim

În nădejde și iubire
Pentru a noastră mântuire.

Lumina Cerească

Gălăgie mare,
Spaimă și rumoare,
Nori pe cer apar,
Ploaia se pornește,
Vântul se-ntețește.

Dar, după furtună,
Vine vreme bună,
Nori se risipesc,
Stele iar sclipesc.

Iar, spre dimineață,
Totul prinde viață.
Negura dispare,
Soarele răsare.
Aduce lumină,
Și viață senină.

Oameni minunați

Orice om e minunat,
Când el fuge de păcat.

Iar omul cel mai frumos,
Are chip blând, luminos.

Privirea îi e senină
De iubire sfântă plină.

De nădejde e cuprins
Și nu se lasă învins.

Chiar de-i este viața grea
El tot știe a lupta.

Cu răbdare se-ntărește
Dușmănia biruiește.

Este înțelegător
Nu este răzbunător.

Pe semeni, degrabă-ajută
Cu bunăvoință multă.

Se oferă voluntar
Ca el să redea în dar

Zâmbet unde-i întristare
În suferințe alinare.

Andrei cel minunat

In Soborul Apostolilor, dintre pescari,
Întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat.

Lui Hristos, fără zăbavă,
Cu osârdie i-ai urmat.

Fratelui tău Petru, cu bucurie i-ai zis
Că pe Mesia ai găsit, cel de prooroci prezis.

În țara noastră, credința cea adevărată ai vestit,
Evanghelia Păcii ai propovăduit.

Spre tărâmurile cerești tu ne povățuiești
Unde fericit de-a pururi viețuiești.

Prieteni nemuritori

Sfinții sunt ocrotitori
Și de oameni iubitori.

Cât au fost ei pe Pământ
Au slujit lui Iisus sfânt.

Cu râvnă, și cu credință
Și cu aspră nevoință.

Iar acum, in Ceruri, sus
Au putere de nespus.

De îi chemăm în rugăciune
Și în alte fapte bune,

Ne răspund și ne ajută
Cu dragoste multă.

Cu îndurare spre noi privesc
Și se roagă Tatălui Ceresc.

Chipul lor noi îl cinstim
În icoane îl zugrăvim.

Cine are un sfânt preferat
Se simte mult ajutat.

Deși prieteni adevărați,
De multe ori sunt uitați.

Dar, noi de ziua lor
Ne străduim să-i cinstim.

Numele lor drag
În cântări îl pomenim.

La sfintele lor moaște ne închinăm
Pentru ajutor și sănătate ne rugăm.

Ei pot face și minuni
Ne îndeamnă să fim buni.

Blânzi și înțelegători,
Înțelepți și răbdători.

Chipul din icoană

Icoanele sunt chipuri vii
Cu care putem vorbi.

Prin credință ne rugăm la sfinții din icoană
Răspuns aflăm la timpul potrivit
Ajutor primim la ce dorim, balsam și mană.

Icoana în biserică sfințită
Este cea mai potrivită.

În fața ei ne închinăm
Rugăciune înălțăm.

La orice slujbă bisericească
Icoana nu poate să lipsească.

La orice canonizare
Fiecare sfânt are icoane.

Icoanele făcătoare de minuni
Ne îndeamnă să fim mai buni.

Icoanele ce plâng îndurerate
Ne spun să ne ferim de păcate

Icoana nefăcută de mână omenească
Ne este dată prin pronie cerească.

Icoana poate fi de boli vindecătoare
Prin a harului sfânt lucrare.

Hristos, Dumnezeu în persoană
Așa cum a fost văzut pe Pământ
Este reprezentat în icoană.

Prima lui icoană este fața-I însângerată
Imprimată pe mahramă.

Cea mai frumoasă icoană
Este cu Fecioara Maria a lui Iisus mamă.

Pe toți sfinții îi cinstim
Și-a lor chip îl prețuim.

La orice sărbătoare
Icoana praznicală are cinstire mare.

În biserică, de icoane-nconjurați
Ne simțim mult apărați.

Icoana, a bisericii bogăție,
Ne îndrumă către cereasca Împărăție.

Maica Domnului, te roagă!

Maica Domnului, Preabună,
Fă să fim iar împreună
În credința cea străbună.

Maica Domnului, Frumoasă,
Să faci pace-n orice casă

Familia să ne-o păzești
Pe copii curați să-i crești.
De păcate să-i ferești.

Maica Domnului, Smerită,
Fii de-a pururea slăvită!
De oștile îngerești,
Dar și de noi, cei pământești.

Maica Domnului, Preasfântă,
Creștinii te binecuvântă.
Mintea mea o luminează,
Viața Tu mi-o îndreptează.

Maică pururea Fecioară,
Ocrotește-a noastră țară.
În credință ne-ntărește
De vrămași ne izbăvește.