Îndemn

Eroi martiri avem
Ei ne sunt îndemn.

La jertfă și dăruire
La credință și iubire.

Uniți noi de vom fi
Mai ușor vom birui.

De rele și de vrăjmași
Ne vom izbăvi.

A lupta nu este greu
Când te-ajută Dumnezeu.

Dar luptele cele mai grele
Sunt cu patimile mele.

Dacă voi fi virtuos
Voi putea fi de folos.

Celor din jurul meu
Și voi plăcea lui Dumnezeu.

Cu Hristos, prin sfântă viețuire
Vom dobândi mântuire.

Palatul Împărătesc

Noi acum ne străduim
Un palat ca să zidim.

Un palat din pietre fine
Din safire și rubine.

Un palat Împaratesc
La care mulți fii râvnesc.

Cu stralucire de Soare
Ce nu are asemănare.

Temelia e credința
Zidurile – stăruinta.

Iar pietrele prețioase
Sunt cuvintele frumoase.

Rostite în rugăciune
Alături de fapte bune.

Ce-s lucrate cu iubire
Și cu multa dăruire.

Noi în Cer îl vom găsi
Dacă aici îl vom zidi.

Și atunci ne vom desfăta
În orice cămară a sa.

Veșnica Împărăție

De unde noi toți venim,
De ce în lume trăim,
Pentru ce, apoi, murim?

Un om cu credința tare
Mi-a răspuns la întrebare:

De la Dumnezeu venim,
Și trăim ca să-I slujim,
Ca în veci să Îl slăvim!

Cine este cu Hristos,
Ajunge în Raiul frumos,
Va trăi în veșnicie
În a Lui Împărăție!

Drumul catre Rai

Maica Domnului preabună,
Fă să fim iar împreună
Noi toți cum eram odată;
Răspuns bun să dăm
La Dreapta Judecată.

Noi știm că Tu ai putere
Să alini orice durere;
Ruga Ta este primită
Și la timpul potrivit
Ea este îndeplinită.

Întărește a noastră voință
Să urmăm cu stăruință
Lui Hristos ce ne iubește;
El cu multă răbdare
Spre Rai ne călăuzește.

Bucurie Dumnezeiască

Ca un copil m-am bucurat:
Cu Hristos m-am împăcat
El păcatul mi-a iertat.

Mi-a dat binecuvântare
În suferință alinare
Vieții mele îndreptare.

Am primit în dar Har Sfânt
Să-i urmez pe-acest Pământ
Și dincolo de mormânt.

Să-L slăvesc în veșnicie
În a Lui Împărăție
Unde-i numai bucurie.

Alinare

Cine pe Hristos iubește
Pe nimeni nu dușmănește.

Are sufletul curat
Se ferește de păcat.

De-i curg lacrimi pe obraz
Nu cârtește în necaz.

Ci se roagă cu credință
Se-ndreaptă spre pocăință.

Cere mai întâi iertare
Vieții sale îndreptare.

Harul sfânt să-i dea putere
Să rabde acea durere.

Iar Domnul, cu mila Sa
Suferința-i Va alina.

Căci Hristos are putere
Să vindece orice durere.

Casa de piatră

Casa clădită pe piatră
Mai greu va fi răsturnată.

Cea clădită pe nisip
Nu e bună de nimic.

Orice vânt sau o furtună
Lesne pe ea o dărâmă.

Pe cel fără credință tare
Necazul poate să-l doboare.

Dar cine crede în Hristos
Casa își va construi frumos.

Cu piatră la temelie
Să dăinuie o veșnicie.

Bucuria Învierii

A înviat Hristos
Ce bucurie mare!
Și iarba a înverzit
Iar pomii sunt în floare.

Să Îl serbăm și noi
Cu suflet luminat
Să ne ferim de moartea
Pricinuită de păcat.

În biserici, cu evlavie,
toți să Îl cinstim
În a Lui împărăție
Veșnic să trăim.

Sfântă binecuvântare

Postul este binecuvântare
Ne întărește în răbdare.

El aduce sănătate
Ne ferește de păcate.

Cine cu bunăvoire postește
Patimile biruiește.

Însoțit și de iertare
Postul – aduce alinare.

Postul este de folos
Când Îi slujim lui Hristos.

Să fie după rânduiala bisericească
Nu după voia lumească.

Cu credință de postim
Sufletul îl întârim

În nădejde și iubire
Pentru a noastră mântuire.