Silvia MOIAN : Două aripi

Două aripi ne-a dat Domnul în dar:
Postul şi cu rugăciunea, cea plină de har.
Cu ele cobori pe Creator din Cerul Său
Şi te înalţi tu, omule, spre Dumnezeu.

Te ridici deasupra nevăzuţilor vrăjmaşi
Şi iei puteri nebiruite, de rele să te laşi.
Devii mai bun, virtuţile ţi le sporesti
Şi-n duhul cel duhovnicesc tu creşti.

Dar vai, ce greu e să transpui în faptă
Rugăciunea cea smerită şi curată,
Că mii de griji atunci se îngrămădesc fierbinte,
Să te oprească, să nu mergi înainte.

Vin zeci de gânduri rele sau fără de folos,
Că să nu mergi drept pe calea lui Hristos,
Te împiedică şi te opresc, te leagă-n jocul lor,
Şi îţi curmă, spre ceruri duhovnicescul zbor.

Să folosim tot ce Dumnezeu ne-a dat în dar,
Să nu lăsăm să treacă timpul vieţii în zadar,
Postul şi cu rugăciunea să ne înalţe spre mântuire,
Ca la sfârşit, toţi să ajungem în cereasca Împărăţie.

Claudiu-Nicolae SIMONATI : Post si rugaciune

Prin post şi rugăciune
Scăpa-vom de blesteme,
Farmece, lucruri rele,
Ce-au fost puse pe noi,
De vraci şi vrăjitori.

Prin post şi rugăciune
Ne-om curăţa păcatul,
Ce l-am făcut la altul
Când am fost duşi de rău.

Prin post şi rugăciune
Vom depărta ispita,
Ce vine de la lume
De nu fac lucruri bune.

Prin post şi rugăciune,
Fiii lui Dumnezeu,
Fi-vom noi tot mereu
Chiar dacă-om fi la greu.