Lupta bună

Lupta bună este grea,
Dar răsplată vom avea,
De rele ne va scăpa.

Niciun gest, sau gând smerit
Nu va fi nerăsplătit.

În cartea vieții se vor afla,
La Judecată ne vor ajuta.

Cine-ascultă de Hristos,
Are chipul sfânt, frumos,

O inimă iubitoare
Și lucrează cu răbdare,

Nu cârtește-n suferință
Și se roagă cu credință,

Este blând și iertător,
Pentru semeni de-ajutor.

Însă lupta cea mai grea
Este c-o patimă rea;

Chiar de cade se smerește
Și la luptă iar pornește,

Dar nu singur, ci-ajutat
De-un duhovnic luminat,

La care se spovedește
Și apoi se-împărtășește.

Crucea să nu fie grea,
Hristos ne-o poartă pe ea,

Vrea la El să ne primească,
La Cina Împărătească.

Începe postul

Postul ne dă sănătate
Izbăvire de păcate.

Însoțit de rugăciune
Ne-ajută la fapte bune.

Pentru omul iertător,
Postul este mai ușor.

Când postim, bucuroși să fim
Lui Hristos noi Îi slujim.

Mai mult de te vei ruga

Mai mult de te vei ruga
De necazuri vei scăpa.

Să fii îngăduitor
Cu cei din jurul tău
Ca să te ajute mai mult
Dumnezeu.

Oricât de greu
Ar fi necazul tău
Să nu-ți pierzi nădejdea
În Bunul Dumnezeu.

El are puteri divine
Să schimbe răul în bine.

Pe Maica Domnului s-o chemi
Mereu în ajutor
Ca drumul vieții
Să-ți fie mai ușor.

Noul An să te găsească
În credința strămoșească
Voios, cu inima senină
Și de bucurie plină!

Cu gânduri de împăcare
Și în suflet sărbătoare.
În rugăciuni sfinte, curate,
Către Domnul îndreptate!

Maica Domnului și sfinții Săi
Să fie prietenii tăi!

Lumina apare

În toiul nopții, apare lumină:
Împărăteasa lumii dă binecuvântare
și viață senină.

În vâltoarea ispitelor, se face liniște iar:
Fecioara sfântă împarte creștinilor pace și har;
așteptarea lor n-a fost în zadar

Mila lui Dumnezeu este mare
când Maica Domnului, pentru noi,
mijlocește iertare.

Rugăciunea

Citind sfinte rugăciuni, vom putea vedea minuni.
Cu Hristos noi de vorbim, daruri multe dobândim.
Rugăciunea-i mai primită, de la inima smerită.
Necazurile se pot îndepărta, dacă noi ne vom ruga.

Semnul Sfintei Cruci

Cine pe Hristos cinstește
Jertfa Lui o prețuiește.
Semnul crucii el își face
În suflet primește pace.

Viața Lui se sfințește
În bine se-orânduiește.
Crucea noastră mult iubită
Și pe cer e zugrăvită.

Însuși împăratului Constantin
I se arătă crucea – semnul divin.
Din cer un glas el auzii:
”Cu-acest semn vei birui”.

Când trâmbița de Apoi va suna
Semnul fiului omului
Pe cer, triumfător
Se va arăta.

Maică preabună

Sfântă Marie, de fiul Tău Hristos,
Ai fost înălțată cu cinste
În Raiul luminos.

Chiar dacă Ai adormit
Pe noi nu ne-ai părăsit

Te-ai suit cu sufletul și cu trupul,
În locașurile cerești,
Fericită și veșnică viață
Să ne pregătești.

Ale tale mâini tinzând către Dumnezeu
Fecioară preabună, miluiește
Pe toți care-și pun nădejdea
În ajutorul Tău!

Chipul lui Hristos

Chipul lui Hristos
Este luminos.

Ochii lui senini
De iubire-s plini.

În mâna Lui ține
Întreaga omenire.

Cei care-I urmează
În jertfă și iubire

Seamănă cu El
Chiar și la privire.

Vrem și noi să Te urmăm
De Tine să ascultăm!

Apostoli ai lui Hristos

Bucură-te, Sfinte Apostole Petre,
Piatra cea tare a Bisericii Creștine,
Primitorul cheilor Împărației Cerești,
Pescar de suflete tu ești.

Bucură-te, Pavel-Apostole,
Ritorul cel bine-vorbitor,
Al Sfintei Treimi slujitor,
Teolog neînfricat,

Pentru mărturisirea dreptei credințe
Viața martiric v-ați sacrificat!