Claudiu-Nicolae ŞIMONAŢI : Părintelui Manase

Ai fost un suflet
plin cu bunătate
ai fost de laudă
prin multe fapte

ai fost duhovnic
la mulţi credincioşi
ai dus pe calea dreaptă
pe cei păcătoşi

dar a venit momentul
când Tatăl cel Ceresc
în zi de sărbătoare
te-a ridicat spre EL

te voi păstra în suflet
părinte drag Manase
din gând nu te voi scoate
de e până la moarte.

Claudiu-Nicolae SIMONATI : Ruga pentru vrajmasi

Gândurile întunecate
Îndepărtează-le
Doamne Iisuse
din mintea mea.
Fii milostiv,
cu mine păcătosul
care,
am greșit
cu voie
și fără de voie.
Ajută-mi sufletul,
să ierte vrăjmașii,
văzuți și nevăzuți.
Mă rog,
Să-i ierți
Și,să-i îndepărtezi
de ispitele
răului.
Întoarce-i
pe calea cea dreaptă,
și, nu-i lăsa
să ajungă
la porțile Iadului.