Antoanela DUMITRIU : Craciunul

E o atmosfera
ce mult diferă
de altele; Rară.
Este sărbătoarea,
Toată splendoarea
Şi grandoarea
E pentru noi
Şi pentru voi;
Şi câte foi
Pline de urări
Sunt de sărbători;
Primim urători,
Mulţi colindători,
E o atmosferă
Foarte solemnă,
Este o mare sărbătoare;
Se dă de veste
Că se va naşte
Mesia; va creşte
Şi ne va ocroti!
A noastre păcate,
El va plăti.
Prin Harul Său
Ne va păzi de rău.
Crăciunul,
Ca şi Anul Nou
Ne va curma
Orice necaz,
De vom voi
Şi veseli
Îl vom primi
Şi azi.

Antoanela Dumitriu : Fecioara

Sus în Ceruri
Heruvimi şi Serafimi
stau în jurul Fecioarei,
împreună cu Cetele cereşti
şi cu toţi sfinţii,
care o laudă;
Fiind o mare împărăteasă
toţi Te slăvesc;
Tu stai pe un scaun
atât de scump;
Eşti o comoară;
Eşti Marea Doamnă,
stăpână a noastră;
Eşti o preabună mamă,
iubită şi preamărită
şi atât de sfântă,
pururea fecioară.
Eşti ca un izvor,
ca un acoperământ
sau un sfeştnic
pentru orice om.
Pe cel care suferă
Maica îl alintă,
atinge a lui faţă
şi îl binecuvântă.
Deşi nu merităm,
fii mereu cu noi,
o, preasfântă Fecioară,
Maica noastră bună,
şi ne iartă,
din căile pierzării
ne adună.

Antoanela Dumitriu : O rugaciune fierbinte

Fecioară te rog fierbinte,
Ca aceste sincere cuvinte
Să ajungă la Fiul Tău,
La Mântuitorul Dumnezeu.

Să le duci repede sus,
Să le spui tu lui Iisus,
Soarele cel făr’ de-apus

Care mult a suferit
Şi a fost chiar răstignit,
Căci pe oameni a iubit.

Sabie grea a străpuns
Inima ta sfântă de mamă,
Când , ca un miel la junghire,
A fost dus cel fără de prihană.

În mormânt trei zile a stat,
Dar apoi a înviat
Şi la Cer s-a înălţat.

Când pe cruce se afla,
Deşi greu El pătimea,
Maicii sale s-a rugat,
Fii ai Ei, pe noi ne-a dat.

Iar Ea , cu dragoste multă
Ocroteşte şi ajută
Pe oricine o cinsteşte,
O ascultă şi-o primeşte.

Maică sfântă, Mamă bună,
Dă-ne să fim împreună,
În raiul cel mult dorit,
Lângă Fiul tău iubit!

Antoanela Dumitriu : La Adormirea Ta

La a Ta adormire
Întru Domnul, Marie,
O întreagă omenire
Te simte vie
Şi îţi aduce mărire.

Deşi la Cer te-ai suit,
Pe noi nu ne-ai părăsit.
Lumea te binecuvântă,
Dulce ea acum îţi cântă.
Rugăciuni în cor,
Se ridică înălţător.

Mamă sfântă, ascultă
Şi o umilă făptură,
Ce e ostilă cu ea însăşi.
Ai milă!
Tu eşti reală
Şi aici pe Pământ.
Ascultă fiecare cuvânt
Ce e rostit cu avânt.

Către tine Fecioară
Ochii-mi lăcrămiază,
Fiinţa mea suferă
Şi buzele murmură…
Tu ştii ce e suferinţa
De mamă.
Ajută-mă!