Antoanela Dumitriu : Fecioara

Sus în Ceruri
Heruvimi şi Serafimi
stau în jurul Fecioarei,
împreună cu Cetele cereşti
şi cu toţi sfinţii,
care o laudă;
Fiind o mare împărăteasă
toţi Te slăvesc;
Tu stai pe un scaun
atât de scump;
Eşti o comoară;
Eşti Marea Doamnă,
stăpână a noastră;
Eşti o preabună mamă,
iubită şi preamărită
şi atât de sfântă,
pururea fecioară.
Eşti ca un izvor,
ca un acoperământ
sau un sfeştnic
pentru orice om.
Pe cel care suferă
Maica îl alintă,
atinge a lui faţă
şi îl binecuvântă.
Deşi nu merităm,
fii mereu cu noi,
o, preasfântă Fecioară,
Maica noastră bună,
şi ne iartă,
din căile pierzării
ne adună.